Termeni

ACORDUL PRIVIND INFORMAȚIILE CONTINUTE ÎN SITE SI FOLOSIREA ACESTUIA:

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul balneoterapiasaturn.ro ACCESÂND balneoterapiasaturn.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții vă rugăm să părăsiți site-ul balneoterapiasaturn.ro

1.Termeni și condiții de utilizare

Acest document se refera la condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.balneoterapiasaturn.ro Accesand sau utilizând site-ul www.balneoterapiasaturn.ro , sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este deținut de Sc BALNEOTERAPIASATURN Srl. Ne rezervăm dreptul, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem pârți ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați aceste modificări.

2.Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.balneoterapiasaturn.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, sa tipărească parți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini in format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

3.Obligatiile utilizatorului

Acest Site, împreuna cu toate modulele si materialele sale, este proprietatea înregistrată a lui SC. Balneoterapiasaturn SRL.

Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

  • Obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui fără permisiunea lui SC. Balneoterapiasaturn SRL a site-ului si a materialelor prezentate. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.
  • Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.
  • Interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.
    Informația pe care ne-o furnizați dumneavoastră nouă trebuie, nu trebuie să conțină niciun virus, sau alte metode de programare pentru calculatoare cu scopul de a interfața sau intercepta sistemul nostru.
  • Cererile privind redistribuirea sau republicarea de conținut vor fi adresate către SC. Balneoterapiasaturn SRL la adresa: moc.liamg@nrutasoenlab

4.Utilizarea datelor

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. SC Balneoterapiasaturn SRL nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații. www.balneoterapiasaturn.ro este un site cu conținut informativ. Sc Balneoterapiasaturn Srl nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implică nici o răspundere, de orice natură, pentru SC Balneoterapiasaturn SRL. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că Sc Balneoterapiasaturn Srl nu este responsabilă în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

5.Clauze de nerăspundere :

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. SC Balneoterapiasaturn SRL nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații. www.balneoterapiasaturn.ro este un site cu conținut informativ. Sc Balneoterapiasaturn Srl nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru SC Balneoterapiasaturn SRL. Ne rezervam dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că Sc Balneoterapiasaturn Srl nu este responsabila în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajament din partea SC Balneoterapiasaturn SRL.

Sc Balneoterapiasaturn Srl nu va putea fi făcută răspunzătoare fată de nici-o persoana/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un oaspete este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de răspundere fată de dumneavoastră.

6.Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră. În cazul in care doriți să nu mai primiți astfel de materiale promoționale vă rugăm să ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul moc.liamg@nrutasoenlab

7.Notificări

Orice notificări în legătura cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa:moc.liamg@nrutasoenlab

8.Încetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

9.Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea romana. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi soluționate la instanța competenta de la sediul Sc Balneoterapiasaturn Srl. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul Sc Balneoterapiasaturn Srl.

10.Animale companie

Animalele de companie nu sunt acceptate.